novatrasa

Novatrasa to inżynierowie ruchu, analitycy transportu, specjaliści w zakresie kształtowania oferty przewozowej i analiz ruchu oraz specjaliści problematyki techniki w komunikacji i prowadzenia przedsiębiorstw przewozowych. Są to osoby zaangażowane w rozwój transportu zbiorowego, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jest to gwarantem wysokiego poziom aktualnej wiedzy w zakresie transportu, co z kolei przekłada się na możliwość wykorzystania posiadanych narzędzi celem właściwego zaspokojenia potrzeb naszych klientów.ProcesOferta

  • badania struktury biletowej,

  • badania i analizy napełnień komunikacyjnych,

  • badania wielkości popytu na usługi komunikacyjne,

  • badania preferencji i postulatów przewozowych,

  • analizy ruchowe, modele ruchu, - plany transportowe.

logo
  • optymalizacja tras i rozkładów jazdy,

  • wyliczenie wymaganego stanu taboru dla nowej sieci,

  • oszacowanie docelowych częstotliwości każdej linii,

  • mapy tematyczne, schematy połączeń komunikacyjnych,

  • analiza przebiegu tras komunikacji zbiorowej wraz z projektem lokalizacji przystanków.Zadowoleni klienci

Transport

Optymalizacja

Mapy tematyczne

Kontakt

novatrasa Agnieszka Kuśnierkiewicz

NIP: 7781456016

REGON: 367691190

Telefon: 575 008 105 lub 575 008 106

Adres: Powstańców Wielkopolskich 12/5

61-895 Poznań

biuro@novatrasa.com